ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ

Η εταιρεία «ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ίδρυση της, έχει αναπτυχθεί σε μια μεγάλη και δυναμική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται καθώς και στο εμπορικό αντικείμενο της , εμπορία αγροτικών προϊόντων, κατέχοντας ηγετική θέση στην περιφέρεια της. Η εταιρεία έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο . Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά μια σειρά από δράσεις, με στόχο: Την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, στους συνεργάτες της, τις τοπικές κοινωνίες και τις κρατικές αρχές γενικότερα. Οι αξίες της εταιρείας αποτυπώνονται στις λέξεις:

 

«Ακεραιότητα» καθώς ενεργεί με ειλικρίνεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας.

«Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας της.

«Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής της, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύει ποτέ την ακεραιότητά της και το σεβασμό προς τον άνθρωπο.

«Ομαδικότητα» καθώς μοιράζεται γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες

«Εμπιστοσύνη» στους συναλλασσόμενους της προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες:

 

(α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,

(β) Εξειδικευμένο προσωπικό και

(γ) Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης. 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

(α) Η διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες, όσο και με τους βασικούς προμηθευτές-αγρότες,

(β) Η ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων

(γ) Το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον

 

EUERDF Banner