ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ

Η εταιρεία ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ διαθέτει 4 μονάδες παραλαβής – αποθήκευσης , ξήρανσης Δημητριακών και μια μονάδα παραγωγής ζωοτρόφων

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ του δήμου Αβδήρων , στο ίδιο χώρο η εταιρεία διαθέτει :

  • Σύγχρονη μονάδα παραγωγής ζωοτρόφων και συσκευασίας δημητριακών

  • Μονάδα ξήρανσης δημητριακών

  • Βιομηχανικές αποθήκες χωρητικότητας 2000τον

  • 8 αποθήκες silo χωρητικότητας 12000 τον

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΒΑΤΟ ΞΑΝΘΗΣ

  • Μονάδα αποθήκευσης δημητριακών με 3 silo χωρητικότητας 9000 τον

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν ΚΕΣΣΑΝΗ ΞΑΝΘΗΣ

  • Μονάδα αποθήκευσης δημητριακών silo– αποθήκη χωρητικότητας 3000 τον

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ

  • Μονάδα αποθήκευσης δημητριακών με 4 silo χωρητικότητας 4000 τον

EUERDF Banner