ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ ΑΕ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ ΑΕ

ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ ΑΕ

Η εταιρεία από την ίδρυση της, έχει αναπτυχθεί σε μια μεγάλη και δυναμική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται καθώς και στο εμπορικό αντικείμενο της , εμπορία αγροτικών προϊόντων, κατέχοντας ηγετική θέση στην περιφέρεια της. Οι αξίες της εταιρείας αποτυπώνονται στις λέξεις:

  • «Ακεραιότητα» καθώς ενεργεί με ειλικρίνεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας.
  • «Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας της.
  • «Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής της, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύει ποτέ την ακεραιότητά της και το σεβασμό προς τον άνθρωπο.
  • «Ομαδικότητα» καθώς μοιράζεται γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες
  • «Εμπιστοσύνη» στους συναλλασσόμενους της προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
EUERDF Banner